GREENPEACE

VÅR PLANET BEHÖVER DIG - VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Vår planet mår inte bra. Klimatkris. Katastrofala skogsbränder. Massutrotning. Hav som drunknar i plast. Varje dag blir läget mer och mer akut och nu krävs handling! Det är privatpersoner som du som möjliggör vårt arbete för en friskare planet. Vi tar inte emot bidrag från varken stater eller företag, vilket ger oss en oberoende röst som endast talar för miljöns intressen. Vill du ändra din månadsgåva eller byta bankkonto för ditt autogiro? Kontakta givarservice: info.se@greenpeace.org
Bli månadsgivare via autogiro

Välj belopp.

Andra sätt att bidra på