Stöd vårt arbete - Greenpeace

Greenpeace är en oberoende miljöorganisation som inte tar emot bidrag från varken företag eller myndigheter. Vårt arbete finansieras helt av stödet från privatpersoner som dig.