GREENPEACE

Testamentera FAQ

1. Varför ska jag ha ett testamente?

Ett testamente är det enda sättet att försäkra dig om att dina tillgångar fördelas så som du önskar när du går bort. Det kan också vara ett bra stöd för dina efterlevande som slipper fundera över hur de ska göra. Om du inte har något testamente reglerar lagen har dina tillgångar fördelas (se nedan). Lagen tar ingen hänsyn till din personliga situation och orsakar ofta problem exempelvis i familjer där man lever som sambos eller har barn från tidigare förhållanden.

Så fördelas ditt arv om du inte har testamente:

I första hand ärver: Äkta maka/make, barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. i rakt nedstigande led. Sambor ärver inte varandra.

I andra hand ärver: Föräldrar, syskon, syskonbarn

I tredje hand ärver: Morföräldrar, farföräldrar, föräldrars syskon

Finns inget av ovanstående går pengarna till Allmänna Arvsfonden.

2. Varför ska jag testamentera till Greenpeace?

Det bästa vi kan lämna efter oss till kommande generationer är en frisk planet. Det kommer vi som lever nu inte att kunna göra, och den vetskapen kan kännas tung. Men det näst bästa vi kan lämna efter oss är möjligheter att lösa de stora utmaningar mänskligheten står inför. Greenpeace har kunskapen, passionen och unika arbetsmetoder som har visat sig fungera i praktiken. För att kunna agera oberoende tar vi inte emot bidrag från regeringar eller företag, så allt vårt arbete är helt beroende av stöd från individer som tror på det vi gör. Testamentariska gåvor är inte bara viktiga ekonomiska bidrag till vår verksamhet, de har också ett viktigt symboliskt värde. Det är ett stort förtroende att någon väljer att investera i framtiden via oss. Vi gör självklart allt vi kan för att leva upp till det förtroendet.

3. Kan vem som helst testamentera till Greenpeace?

Ja. Eventuella barn, barnbarn och barnbarnsbarn till någon som går bort har alltid laglig rätt att dela på hälften av arvet. Även makar och sambos har lagstadgad rätt till en mindre summa av ett arv. I övrigt kan man fritt bestämma vilka personer eller organisationer man vill ge vad till.

4. Finns det olika sätt att testamentera?

Ja. Man kan välja att skänka allt man har, en viss andel av det man lämnar efter sig eller en specifik tillgång eller summa. Man kan också välja att arvet först ska gå till en eventuell kvarlevande partner, och först efter dennes bortgång tillfalla Greenpeace. Självklart kan man skänka precis så mycket eller lite som man själv vill, alla gåvor är uppskattade och värdefulla.

5. Vad kan jag testamentera till Greenpeace?

Förutom rena pengar kan man också testamentera fastigheter, värdepapper, smycken, konst och i princip vad som helst av värde till oss. När vi får sådana gåvor säljer vi dem för att frigöra resurser till vårt arbete. Fastigheter och värdepapper bör testamenteras direkt till oss så att vi sköter försäljningen. Då beskattas inte eventuell vinst och din gåva blir värd betydligt mer.

6. Hur skriver man ett testamente och vad ska man tänka på?

En familjejurist kan hjälpa dig att skriva ett korrekt testamente. Även många begravningsbyråer och banker erbjuder tjänsten. De flesta jurister tar betalt per timme, så om du är väl förberedd för mötet och vet vad du vill kommer det att kosta mindre.

Om du inte har komplicerade önskemål är det också ganska enkelt att skriva ett testamente själv. Men vi rekommenderar ändå att du låter en sakkunnig kontrollera ditt testamente. Då kan du vara säker på att allt blir som du vill ha det.

Här hittar du en checklista med saker att tänka på och en ordlista (PDF). Och här finns en enkel testamentesmall och exempel (PDF).

7. Hur ska jag förvara mitt testamente?

Ett testamente är en värdehandling och bör förvaras på ett betryggande sätt, exempelvis i ett bankfack eller hos en begravningsbyrå som erbjuder den tjänsten. Lämna tydlig information exempelvis i din ekonomipärm om var ditt testamente finns förvarat.

8. Hur gör jag om jag vill ändra i testamentet?

Om du vill göra ändringar eller tillägg är det bäst att riva ditt gamla testamente och skriva ett helt nytt. På så sätt minimerar du riskerna för oklarheter och missförstånd. Hittas mer än ett testamente så gäller det som är skrivet senast.

9. Vad går pengarna till?

Vad just ditt arv kommer att gå till kan vi inte säga säkert eftersom vi inte vet exakt hur våra behov kommer att se ut i framtiden. Vi är en kampanjorganisation, och för att kunna arbeta effektivt måste vi kunna kanalisera resurserna till de frågor som är viktigast i dagsläget och där vi ser en möjlighet att påverka.

Majoriteten av våra kampanjer är globala och ditt arv kan komma att användas exempelvis till forskning i våra laboratorier i England, till opinionsbildning i Sydostasien eller kanske till underhåll av något av våra fartyg någonstans på världshaven.

Några exempel på vad vi kan göra med arvsgåvor:
För 14 000 kr kan vi köpa en överlevnadsdräkt som behövs vid aktioner till havs. Ibland spenderar aktivisterna många timmar i sträck i små gummibåtar, då skyddar dräkten mot vind, vatten och kyla. Om någon hamnar i vattnet är dräkten vattentät i upp till en timme. Det ökar dramatiskt chanserna för överlevnad t.ex. i kalla Arktiska vatten.

100 000 kronor kan hjälpa oss att ta fram en kampanjrapport. Att ha ordentliga faktaunderlag är helt avgörande för att behålla vår trovärdighet och vinna kampanjer. Ett exempel är rapporten “Toxic Threads” som har hjälpt oss att övertyga flera av världens största klädtillverkare att avgifta sin produktion. Och när några företag börjar följer andra ofta efter.
För 475 000 kr kan vi etablera en övervaknings och kommunikationscentral i en värdefull skog för att skydda den mot avverkning. Genom att vara på plats kan kan vi agera snabbt om något händer och dokumentera. Det är också värdefullt att kunna kommunicera direkt med ursprungsbefolkningar och lokalbefolkning om hur skogen bäst kan skyddas.

10. Hur vet jag att pengarna används på bästa sätt?

Greenpeace har beviljats ett 90-konto hos Svensk Insamlings-kontroll. Det innebär att vi granskas årligen för att säkerställa att vår verksamhet håller hög kvalitet och att insamlade medel går dit de ska. Vill du bilda dig en egen uppfattning om saken hittar du hela vår årsrapport här. Du är också välkommen att besöka kontoret i Stockholm och träffa oss. Har du svårt att komma till oss kanske vi kan komma till dig. Hör av dig till vår testamentesansvariga om du vill boka ett personligt möte.

11. Måste jag meddela Greenpeace?

Nej, det måste du inte. Men vi blir glada om du gör det, eftersom vi gärna vill få chansen att tacka dig och kunna hålla dig underrättad om vårt arbete. All information du lämnar behandlas konfidentiellt. Självklart kan du när som helst ångra dig och ändra testamentet, och du behöver inte meddela oss det om du inte vill.

Beställ informationsfolder (gratis)

Fyll i din information nedan så skickar vi en informationsfolder.