GREENPEACE

Vad går pengarna till?

Här kan du läsa mer om hur vi använder insamlade medel.

Pengarna går till våra aktuella kampanjer

Vi öronmärker inga gåvor utan dina pengar används där behovet är som störst för tillfället och till våra för stunden aktuella kampanjer - Ena dagen är du med och kämpar för att skapa världens största havsreservat i Antarktis. Nästa dag kanske du är med och stoppar svenska skyddsvärda skogar från att avverkas. Men en sak är säker; när du stödjer oss, står du upp för miljön!

Article_Img_500x350_PPL

Våra arbetsmetoder

1x1

Vi bedriver forskningsarbete

Framgångsrikt miljöarbete kräver pålitlig fakta. Vi samarbetar med forskare över hela världen och har även egna forskningslaboratorier vid Exeter University i Storbritannien.
1x1

Vi dokumenterar

Övergrepp mot miljön måste dokumenteras för att företag och politiker skall kunna hållas ansvariga för sina handlingar. En viktig del av vårt arbete är därför att vara på plats och fotografera, filma, intervjua människor och samla bevis.
1x1

Vi avslöjar

Med hjälp av media och våra egna informationskanaler kan vi snabbt få ut information till miljoner av människor världen över. Som väljare, konsumenter och aktieägare har dessa människor ofta stor makt att påverka.
1x1

Vi lyfter fram lösningar

För att kunna påverka måste vi tydliggöra problemen, men också kunna visa på konkreta och realistiska lösningar. Därför presenterar vi alltid alltid alternativ till det vi protesterar mot.
1x1

Vi påverkar beslutsfattare

En viktig del av vårt arbete är att ha en god relation med politiker och tjänstemän för att föra en dialog kring aktuella miljöhot, få igenom förändringar och lösningar.
1x1

Vi utför aktioner

Greenpeace är en organisation som går från ord till handling. Ibland går utvecklingen för långsamt eller till och med i fel riktning. Då ser vi det som vårt ansvar att agera för att skydda vår planet. Våra aktioner är effektiva, helt fredliga, och bygger på icke-våld.

Svensk Insamlingskontroll & FRII

Greenpeace Norden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll bevakar givarnas intressen och en av deras uppgifter är att kontrollera ideella föreningar, stiftelser och trossamfund och sedan avgöra vilka som får inneha ett 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot.

Ett 90-konto är för givarna en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk Insamlingskontroll godkänner upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att tillåta ett 90-konto.

Greenpeace Norden är även medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som arbetar för etisk och professionell insamling bland allmänheten. Det innebär bland annat att de motarbetar oseriösa insamlingar. Rådets ledord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. En av FRIIs uppgifter är att utbilda landets insamlare och höja kvaliteten i insamlingsarbetet. 2009 införde FRII en kvalitetskod för sina medlemmar i syfte att öka transparens och öppenhet. I dag redovisar alla medlemmar resultat, strategier och uppföljning i en effektrapport.

frii-90

Stötta vårt arbete