GREENPEACE

STÖTTA ARBETET FÖR ETT OLJEFRITT ARKTIS

Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Trots den akuta situationen vill stora oljeföretag som BP och norskägda Equinor (tidigare Statoil) fortsätta att borra efter ny olja. Oljebolagens agerande accelererar de katastrofala klimatförändringarna. Just nu kämpar Greenpeace mot oljeutvinning i Arktis - vi har dragit Norges regering inför rätta och fallet ligger hos Högsta domstol. Att kämpa mot oljejättar i domstol kostar tid och pengar, och vi behöver all hjälp vi kan få. Det är privatpersoner som du som möjliggör vårt arbete för en friskare planet. Vi tar inte emot bidrag från varken stater eller företag, vilket ger oss en oberoende röst som endast talar för miljöns intressen. Tack för ditt viktiga stöd!
Bli månadsgivare via autogiro

Välj belopp:

Norges regering vill borra efter ny olja i Arktis. Vi kan inte låta det hända.

För två år sedan stämde vi den norska staten i ett historiskt klimatmål. Norges grundlag fastställer att staten ska säkerställa kommande generationers rätt till “en miljö som främjar hälsan och en natur där produktionsförmågan och mångfalden bevaras”.

Vi anser att Norge bryter mot sin egen grundlag och att borra efter mer olja kommer snabba på klimatförändringarna. Men de lyssnade inte. Domstolen frikände norska staten, med motiveringen att utsläppen från norsk olja som brändes utomlands inte räknades som Norges ansvar. Men klimatförändringarna är globala och tar inte hänsyn till våra landsgränser.

Vi överklagade domen och under hösten tas målet upp i norska hovrätten. Tillsammans med dig kan vi se till att planetens framtid prioriteras framför oljeindustrins kortsiktiga vinstintressen. Att borra efter ny olja är ett direkt hot mot våra barns och planetens framtid.

Andra sätt att bidra på