GREENPEACE

Den bästa julklappen är ingen julklapp alls

Det sista planeten behöver är fler onödiga julklappar som driver på klimatkrisen. Var istället med och stå upp för klimatet i jul genom att stötta vårt arbete för en grön framtid.
Ge en gåva

Hur mycket vill du bidra med? Ett digitalt gåvobevis (pdf) skickas via e-post direkt efter genomförd beställning. Valt belopp visas inte på gåvobeviset.

Visste du att

figure_trash

Extrema mängder avfall

hamnar på soptippar runt om i världen till följd av slit-och-släng-kulturen och att motsvarande en lastbil fylld av textilier dumpas eller eldas upp varje sekund?
figure_electronic

Fyra miljoner mobiltelefoner

och drygt en halv miljon datorer säljs varje dag världen över och att den genomsnittliga livslängden för dessa produkter ligger på ynka 2,5 år?
figure_tshirt

Modeinstrustrin

bidrar till runt 10% av de globala utsläppen av växthusgaser - tack vare de långa leverantörskedjorna och energikrävande tillverkningsprocesserna?
fr_page_bg2

Det är planeten och framtida generationer som får betala för våra onödiga inköp

År efter år slår julhandeln rekord och förra året spenderade vi 21 miljarder (!) på julklappsinköp. Trots klimatkrisen lever vi svenskar som om vi hade drygt fyra jordklot och våra konsumtionsvanor överskrider med råge vad planeten klarar av.

Sveriges ekologiska fotavtryck är bland det största i världen, våra konsumtionsutsläpp ligger på ca 10 ton koldioxid per person år. Enligt Parisavtalet måste denna siffra ner till 1 ton per person och år om vi ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 c och undvika de allra värsta effekterna av den globala upphettningen. Globalt står konsumtion (av resor, mat, kläder, elektronik, boende etc) för uppskattningsvis 60 procent av de totala utsläppen av växthusgaser, och modeindustrin, vilket inkluderar produktionen av alla kläder som vi människor bär, bidrar ensam till runt 10% av de globala utsläppen av växthusgaser - tack vare de långa leverantörskedjorna och energikrävande tillverkningsprocesserna.

Varje år spenderar företag miljarder kronor på marknadsföring för att få oss konsumera mer och mer. Det är ingen överdrift att de prioriterar ökade intäkter framför vår planet och framtid. Det är dags för oss att gå samman och säga nej till dessa strukturer. Som individer och konsumenter har vi makten att sätta press på regeringen och företag att göra mer för miljön, att bli bättre, att stifta lagar och införa krav som skyddar vår planet. Julen är det perfekta tillfället att säga nej till onödig överkonsumtion.

Förutom att ohållbar konsumtion bidrar till den globala upphettningen har den även konsekvenser för den biologiska mångfalden. Dagens produktion av varor innebär ett hårt tryck på jordens resurser och vi lever på lånat kapital från framtida generationer för att kunna tillgodose vår livsstil.

  • Extrema mängder textil- och elektronikavfall hamnar på soptippar runt om i världen till följd av slit-och-släng-kulturen. Motsvarande en lastbil fylld av textilier dumpas eller eldas upp varje sekund.
  • Giftiga kemikalier släpps ut i vattendrag i samband med produktion av olika typer av textilier. Gifterna är bland annat kända att orsaka cancer och att rubba hormonbalansen hos både människor och djur. De sprids i värsta fall ut i haven och hamnar i näringskedjan.
  • Produkter av trä och papper, som t.ex. påsar, postorderkartonger och engångsartiklar bidrar till skövling av värdefull skog och förstörelsen av vår natur och jordens ekosystem.

Den verkliga kostnaden för våra inköp är utan tvekan en annan än den som står på prislappen - och det är vår planet, människor i andra länder och framtida generationer som får betala. Vi måste ställa om till en livsstil som inte urholkar ekosystemen och driver på den globala klimatkrisen.

Det behövs en grundläggande förändring av hur vi nyttjar jordens resurser och för det krävs politiska beslut. Men vi, som individer och konsumenter, har också möjlighet att påverka genom de beslut vi fattar i vår vardag.

Det här kan du göra för att minska ditt avtryck på planeten i jul

  • Avstå från julklappar och andra överflödiga inköp
  • Byt och låna saker i den mån det går
  • Handla second hand och återbruk när du väl handlar
  • Testa ett växtbaserat julbord
  • Res miljövänligt - välj tåget före flyget
  • Köpstopp som nyårslöfte - Pröva att ha ett helt konsumtionsfritt 2020. Berätta om ditt år för andra.