GREENPEACE

VAR MED OCH SKYDDA VÅRA HAV

Hoten mot våra hav blir värre och värre - plastföroreningar, klimatförändringar, överfiske och gruvdrift på havsbotten bidrar till att havslevande djur just nu försvinner i dubbel så hög takt som djur på land. Men tillsammans har vi möjlighet att ändra på detta. Ge en gåva för att stötta arbetet med att skydda våra hav – och ge samtidigt livet under ytan en röst. Ditt stöd gör oss till en starkare organisation som kan uträtta ännu mer för vår blå planet.
Ge en gåva

Hur mycket vill du bidra med?

Det här går pengarna till:

För att kunna påverka behöver vi tydliggöra hoten mot haven, och också visa på konkreta och realistiska lösningar.

Med ditt stöd har vi möjlighet att samarbeta med oberoende forskare över hela världen för att presentera konkret och obestridlig fakta över hur illa ställt det är med vår planet – och vad som måste göras för att rädda den

Haven har en fantastisk förmåga att återhämta sig när de inte påverkas av skadliga mänskliga aktiviteter. Därför är det avgörande att våra ledande politiker beslutar om ett globalt regelverk för nyttjande av världshaven under FN-förhandlingarna 2020, och skapar nätverk av skyddade havsreservat. Det är det enda sättet vi kan rädda dessa unika platser och allt liv i haven.

Din gåva bidrar även till påverkansarbete för att få världens ledande politiker att fatta rätt beslut och enas om starkt globalt havsavtal som säkrar både vår och havens överlevnad.

Tillsammans kan vi göra skillnad för vår blå planet, stort tack för din gåva!

Andra sätt att bidra på